सूचना तथा समाचार

प्रदेश सरकारबाट पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारी संघसंस्थाहरुको सूची
व्यक्ति तथा संघ-संस्थालाई पुरस्कारको लागि फाराम भर्ने सूचना-२०७७
प्रदेश सरकारका कर्ममचारीलाई पुरस्कारको लागि आव्हान-२०७७
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्टेरय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।
छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदको संक्षिप्त सूची (Short List) प्रकाशन गरिएको बारे ।
सुचना प्रविधि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।
सूचना प्रविधि अधिकृत पदको छोटो सूची (short list) प्रकाशन गरिएको सुचना |
सूचना प्रविधि अधिकृत पदको छोटो सूची (short list) प्रकाशन गरिएको सुचना |
प्रदेश सुशासन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना